Vad skulle du vilja äta?

ÄT MER

NYFIKENHET

”Det biodynamiska jordbruket är starkt. Nyckeln är kornas gödsel, kompost och en bra växtföljd, att hitta balansen och få cirkeln sluten. Då blir det inte så känsligt för yttre påverkan.
Vi är nyfikna på framtiden med torka, skyfall och världslägets utmaningar och på hur vi kan bidra till lösningar. Vårt fokus är att bidra till mångfald, där varje liv ska få möjlighet att ta sin plats; växter, djur och allt naturen ger. Och att producera mat till så många människor som möjligt med en bördigare jord från år till år. Vi hittar inspiration hos andra bönder och skapar vår egen vision.
Det bästa med vår mjölk är smaken och helheten. Hos oss får du mjölk med omtanke om djuren och naturen och med kärlek till jorden och framtiden. Vi gör det vi gör helhjärtat!”
Teamet på Yttereneby Gård
Människans inneboende strävan att ständigt utvecklas till mer mänskliga, tänkande och kännande varelser som agerar i harmoni med naturen är en hjärtefråga i de biodynamiska principerna. Utveckling är en resa, ett utforskande som kräver kreativitet och mod.
Demeter står för biodynamiska produkter av högsta kvalitet i alla led, med starka relationer och sammanhang i en utmanande och föränderlig värld. Med våra ideal vill vi inspirera andra. Vi vill lära oss av våra misstag och bli starkare för varje steg vi tar.

VAD DRIVER DIG FRAMÅT?

ÄT MER

LIVSKRAFT

”Mångfalden är central för oss på Solmarka. Vi producerar grönsaker, kulturspannmål, mjölk, kött och ägg. Sen förädlar vi i det egna bageriet och mejeriet, säljer i gårdsbutiken och till andra kunder som alla uppskattar kvaliteten och smaken från Solmarka.
På Solmarka tar vi emot skolelever, studenter och praktikanter som vill lära sig om lantbruk. Det ger oss glädje och energi att se att den här platsen kan ha stor betydelse för så många människor!
Vi vill ta ansvar och tänka in i framtiden och lämna gården till kommande generationer i minst lika bra skick som den var när vi tog över.”
Ruth Doppstadt och Botulf Bernhard, Solmarka
På gården möter naturen kulturen. Människan bearbetar det jorden ger med sina ideal och sin vilja. Det biodynamiska jordbruket blir en mångfaldig mötesplats. Gården som en helhet, som en organism är hjärtat i den biodynamiska principen.
Strävan är en gård där areal, djurantal och grödor är i balans med varandra och där foder och gödsel kommer från den egna gården.
Resultatet blir en livskraftig gård med bördig jord, rik på maskar och mikroliv. Den ger näringsrik och långsiktigt hållbar matförsörjning, skyddar, förbättrar och stabiliserar landsbygdens biologiska, ekonomiska och sociala möjligheter. Den blir motståndskraftig för nutidens och framtidens utmaningar.

VAD GER DIG KRAFT OCH GLÄDJE?

ÄT MER

SAMMANHANG

”Relationer är livsviktiga. Det är det viktigaste vi håller på att tappa i matsamhället. Den självklara länken mellan åkern och människorna; bonden – mjölnaren – bagaren – konsumenten, håller vi på att förlora.
Att bygga relationer är inbyggt i det biodynamiska. Där finns ett sammanhang där kretsloppstanken kan föras vidare. När vi går ut med spannmålsbonden och tittar på åkern, då byggs det sammanhang. Vi som mathantverkare skulle känna oss fattiga om vi inte träffade odlarna.
Om vi har direkta relationer med bönder, vad händer då? Vad kan vi lära oss av det? Är det lärdomar som är viktiga att ta vara på? I sådana frågor hittar vi vårt engagemang.”
Marqus Östin och Tina Fernlund, Järna Bageri
Att skapa sammanhang tar tid. Att ge sin tid till en plats, till en uppgift kräver engagemang och tillgivenhet, nyfikenhet och envishet.
Demetercertifierat mathantverk kommer från välgörande, oförfalskade råvaror som fått mogna i solljuset och utveckla sin arom, smak och näring. De förädlas skonsamt av kunniga och passionerade hantverkare och ger oss godare mat med högre näringsinnehåll och kvalitet.
Så blir brödet frukten av ett sammanhang, från jord till mage, från hand till hand, där bagarens tid, värme och surdeg skapar något unikt av bondens skörd.
Det ger näring till den medvetna, tänkande och kännande människan redo att handla.

TILL VAD GER DU DIN TID?

ÄT MER

RIKEDOM

”Även om vi har en liten gård så ger den så mycket. Det kan kännas överväldigande när det väller fram grönsaker under sommarmånaderna!
Ska man odla som vi gör krävs många händer. Att det finns flera människor på gården gör den till en social och mångsidig plats. Fikarasten, när alla som verkar här på gården samlas och pratar, förgyller dagen och ger så stor glädje.
Djuren vi har tillför liv och mångfald. Och komposten är hjärtat som pumpar runt livskraften på gården. Den ligger där som en idisslande ko och belivar åkrarna.
Det finns en djup meningsfullhet i det praktiska gårdsarbetet, inte minst i skörden. Det är en stor rikedom att ta vara på det som jorden ger.”
Jonas och Sanna Ringqvist, Bossgården
När vi kärleksfullt vårdar jordens bördighet, växternas, djurens och insekternas särart och mångfald skapas ett generöst utbud av näringsrika grödor. Allt växtavfall och gödsel från djuren komposteras. De biodynamiska kompostpreparaten tillsätts för att stödja och förfina den näring som ges tillbaka till jorden. Med genomtänkt växtföljd och kompostens rikedom främjas allt liv på gården.

NÄR KÄNNER DU DIG RIK?

ÄT MER

MENING

”Det fanns inget biodynamiskt, Demetercertifierat kaffe i Sverige förut. Vi ville testa något nytt.
För oss handlar det inte om att tro eller inte tro, utan för oss handlar det om att stötta det som funkar. Vi tycker det är väldigt spännande med cirkularitet och balansen inom det biodynamiska. Det är någonting som alla kan förstå. Genom cirkularitet och balans skapas också ett större engagemang hos alla som är inblandade. Vi köper råkaffe främst från mindre kretsloppsgårdar, där kaffet har vuxit långsamt. Smak och kvalitet spelar alltid en stor roll i vårt arbete.
Vi brinner för att göra någonting vi blir glada över och som genererar någonting mer och meningsfullt för andra, inte bara för oss själva.”
Joel Kornfeld och Robin Wilson, Järna Rosteri
Bakom varje Demeterprodukt står människor dedikerade till de biodynamiska principerna. I den biodynamiska helhetstanken står den fria människan mellan himmel och jord, världen är genomvävd av krafter, allt hänger ihop och allt vi gör påverkar jordens utveckling.
När människor med kunskap och passion ansvarsfullt förädlar jordens produkter till glädje och nytta för andra bidrar både odlare, förädlare och konsumenter, genom att prioritera de storslagna idéerna och de små detaljerna, till meningsfull framtid.

VAD BRINNER DU FÖR?

ÄT MER

INTUITION

”Vi är nog de enda bönderna i Sverige som har övergått från det konventionella till det ekologiska och sedan fortsatt till det biodynamiska. Vår väg till det biodynamiska gick via kulturspannmålen. Vi är envisa. Envishet slår talang!
Helhetstanken i det biodynamiska lockade oss mest. Nu köper vi in minimalt, det mesta har vi här på gården. Biodynamiskt är ekologiskt, men så mycket mer.
Det är jorden som ska ge avkastning, inte grödan. Det är därför det är så viktigt att ta hand om jorden. Smaken är platsbunden, och hur vi sköter vår jord, så smakar den. Smaken av vår gård är landskapet.”
Niclas Dagman och Anna-Karin Karlsson, Marcusgården
Med känsla för och kunskap om platsen brukar den biodynamiska odlaren varsamt och lyhört gården som en levande helhet med sina unika förutsättningar på sin specifika plats.
Målet är en gård i balans, fri från GMO, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, självförsörjande på foder och gödsel, ett lokalt kretslopp av näring utan negativ klimatpåverkan och med ökande bördighet för framtida generationer.
Varje grönsak, varje vetekorn bär med sig en unik smak och känsla från just den platsen och just den odlarens händer.

VAD SÄGER DIN MAGKÄNSLA?

ÄT MER

RESPEKT

”Alla djur, både tama och vilda, har en given plats och är viktiga på gården. Det gäller både ovan och under jord, livet behöver vara i balans och djuren är basen i den balansen. Att samarbeta med de vilda djuren, fåglarna, insekterna och maskarna, och skapa en plats där de kan trivas är minst lika viktigt som att producera mat.
Det viktigaste för tamdjuren är att få ha sitt flockbeteende. Korna får behålla sina horn som är viktiga för dem när de kommunicerar i flocken. Vi har en tjur, och kalvarna får gå med sina mammor i flera månader. Våra får och höns fyller en viktig plats som landskapsvårdare och städare som tar vara på spill.
Vi eftersträvar en ömsesidig respekt mellan människa och djur och vill skapa förutsättningar för att de ska trivas. För det måste vi vara vakna och lyhörda hela tiden och se på deras beteende om något behöver ändras i ladugården, på betet eller i mjölkningen.”
Job Michielsen och Cecile’s Jongers, Ullberga
Betande kor ger artrika öppna ängar och kogödsel ökar jordens mikroliv och bördighet. Med respekt för alla djurs egenvärde och specifika natur, strävar den biodynamiska gården mot ett motståndskraftigt jordbruk med stark biologisk stabilitet.
På en gård, självförsörjande på foder till djuren, bildas ett kretslopp mellan foder, gödsel och markliv där de olika delarna balanseras och anpassar sig till varandra.
Genom respekt och ansvar kan vi skapa långsiktigt hållbara gårdar med bördiga jordar som ger mat till generationer framåt och människans och djurens ömsesidiga utbyte ger värme till platsens själ.

VAD ÄR RESPEKT FÖR DIG?

ÄT MER

demeter

Genom naturens skiftande rytmer och polariteter; årstiderna, dagen och natten, uppbyggande och nedbrytande, tilltagande och avtagande, arbete och vila, ordning och kaos; kan bonden och odlaren med tillit och närvaro hitta sin plats, sin rytm och sin relation till det växande och mognande, till platsens och djurens behov, från producent till konsument, till växternas och jordens samspel.

DEMETER – BIODYNAMISKT SEDAN 1924